За всичко останало

За всичко останало може да ни попитате лично, след като ни посетите на адрес:
София, “Студентски град”
ул. “Акад. Стефан Младенов” №9
тел.: 962 1915
мобилни:
д-р Иво Петров 0889/514340
д-р Деси Стойнова 0897/337733
д-р Силвия Цонева 0897/912861
e-mail: vetmedicus@yahoo.com
Посетете нашият профил във Фейсбук

VETMEDICUS VETMEDICUS VETMEDICUS VETMEDICUS VETMEDICUS
VETMEDICUS VETMEDICUS VETMEDICUS VETMEDICUS VETMEDICUS
Дизайн: Алина Дизайн